Search form

Matthew 3:13

Zezì wek'ètaìdzǫ

13Ekò k'e Zezì John-Baptıst yek'ètaìdzı̨ ha nıwǫ t'à, Galılee nèk'e gots'ǫ deh Jordan ts'ǫ̀ ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index