Search form

Matthew 3:15

15Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Hanì welè kò. Dıı hanì gogha ehkw'ı hòɂǫǫ sìı deghàà wek'ę̀ę̀ ats'ııle.” Zezì yèhdı t'à, John-Baptıst yek'èhoı̨ɂǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index