Search form

Matthew 3:16

16Zezì wek'ètaìdzǫ ts'ǫ̀et'ıì tı yìı gots'ǫ nıìtła ekò hǫtsaa yak'e ehts'ǫǫ̀ ajà. Yedàyeh Nezı̨ı̨ k'àba degoo lanı yek'e daàhtła, Zezì yaɂı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index