Search form

Matthew 3:9

9‘Abraham gotà hǫt'e,’ dahdı t'à, naxıxè t'asagode ha-le dahwhǫ nì? Nǫ̀htsı̨ sìı jǫ kwe whela t'à Abraham gha chekoa ehtsı̨ ha dìì nıìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index