Search form

Matthew 4:1

Zezì wehłı̨ı̨ yeèhdzà

1Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì wehłı̨ı̨ yeèhdzà ha Yedàyeh Nezı̨ı̨ ekìı-ka nèk'e ts'ǫ̀ ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index