Search form

Matthew 4:16

16Naxı̨ togoòtł'ò nàahdèe sìı dzęh naxık'e saı̨dı̨į̀ ajà, eyıts'ǫ naxı̨ ełaahde ha nìkw'oo sìı naxıxè sıì dzęh agòjà,” dek'eèhtł'è.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index