Search form

Matthew 4:22

22ekòet'ıì elà eyıts'ǫ edetà ts'ǫǫ̀ nałegeèhtła gà Zezì k'èè łegeèhtła.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index