Search form

Matthew 4:3

3Wehłı̨ı̨ Zezì gà nììtła, hadı, “Nǫ̀htsı̨ Weza anet'e nı̨dè, jǫ kwe whelaa sìı neyatıì t'à łèt'è gìhłè anele,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index