Search form

Matthew 4:9

9Wehłı̨ı̨ yets'ǫ̀ hadı, “Sets'ǫ̀ nàgòneehgè xè seghàsǫı̨dı nı̨dè dıı hazǫǫ̀ neghàehłe ha,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index