Search form

Matthew 5:1

Amìı wexè sìghà hǫt'e

1Zezì dǫ łǫ ełèwhede goaɂı̨ ekò shìh dekegǫǫ̀ɂàa k'e dekıìtła. Hoghàgoehtǫ gha dèhkwà, wecheekeè gımǫǫ̀ nìı̨de.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index