Search form

Matthew 5:19

19Amìı nàowo nechà-lea kò yek'èı̨t'e-le xè hanì dǫ hoghàehtǫ nı̨dè Nǫ̀htsı̨ gha dek'aɂį̀ elı̨ ha. Hanìkò amìı eyı nàowo k'ę̀ę̀ eghàlaeda xè hanì dǫ hoghàehtǫ nı̨dè Nǫ̀htsı̨ gha dǫ wet'àaɂàa elı̨ ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index