Search form

Matthew 5:25

25“Dǫ gık'èch'a eghàlaahda t'à naxıghǫ nàyaetı kwe-t'ıì gıxè sıìgoahłe. Gıxè nàyaetıı-kǫ̀ ts'ǫ̀ łaahtłe-t'ıì gıxè sıìgoahłe. Haahłà-le nı̨dè dǫ-sınìyaehtıı-dǫǫ̀ ts'ǫ̀ anaxegele ha. Dǫ-sınìyaehtıı-dǫǫ̀ sìı kw'ahtı ghànaxèehtè ha eyıts'ǫ naxıdaìtį̀ anaxegele ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index