Search form

Matthew 5:32

32Hanìkò sı̨ dıı hanaxèehsı̨: Dǫ wets'èkeè eyıì-le dǫ xè hołı̨ı̨ hòèhtsı̨-le kò ɂǫ̀yeèdo nı̨dè ededı̨ wet'à wets'èkeè eyıì-le dǫ xè at'ı̨ lanì. Eyıts'ǫ dǫzhìı ts'èko ɂǫ̀weèdoo sìı xè honìdza nı̨dè hołı̨ı̨ hòèhtsı̨ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index