Search form

Matthew 5:33

Yatı nàtsoo ts'ehtsı̨ı̨ sìı nàts'eezhì nıìle

33“Įnę̀ę gots'ǫ dǫ dıı hagedı ı̨lè: Yatı nàtsoo whahtsı̨ nı̨dè wek'eahzhì-le. Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ yatı nàtsoo whahtsı̨ nı̨dè wek'ę̀ę̀ eghàlaahda ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index