Search form

Matthew 5:35

35Dıı dèè Nǫ̀htsı̨ yek'e nàèt'è hǫt'e ts'ıhɂǫ̀ wet'à yatı nàtsoo aahtsı̨-le. Eyıts'ǫ Jerusalem k'àowocho wet'àaɂàa deè wekǫ̀godeè ne ts'ıhɂǫ̀ wet'à yatı nàtsoo aahtsı̨-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index