Search form

Matthew 5:38

Ek'èt'à dǫ ghàhòahɂà-le

38“Dıı hats'edıı weghǫ aàhkw'o ı̨lè: ‘Sedaà nàneeht'ı nı̨dè sı̨ sı nedaà nàeht'ı ha, eyıts'ǫ seghòò nàneezhì nı̨dè sı̨ sı neghòò nàehzhì ha.’

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index