Search form

Matthew 5:4

4Amìı gıdzeè nànııtìı sìı gıxè sìghà hǫt'e;

gıxè hoı̨zı̨ agode ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index