Search form

Matthew 5:48

48Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ Naxıtà yak'e whedaa sìı degaı hǫt'e, wexèht'eè naxı̨ sı degaı aaht'e ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index