Search form

Matthew 5:6

6Amìı nàowo ehkw'ıı ghǫ sıì hòtł'ò agı̨ı̨wǫǫ sìı gıxè sìghà hǫt'e;

ayìı gı̨ı̨wǫǫ sìı gıghǫ̀t'à ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index