Search form

Matthew 5:9

9Amìı dǫ xè ts'èwhı̨į̀ hogehtsı̨ı̨ sìı gıxè sìghà hǫt'e;

Nǫ̀htsı̨ weza gìyeh ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index