Search form

Matthew 6:13

13Hołı̨ı̨ ts'ı̨ı̨wǫ ch'à gok'ènedì; wehłı̨ı̨ gots'ǫǫ̀ nıwà anele.’

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index