Search form

Matthew 6:15

15Hanìkò dǫ gıghǫ nahoahłe-le nı̨dè Nǫ̀htsı̨ Naxıtà naxıhołı̨į̀ naxıghǫ nahoele ha-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index