Search form

Matthew 6:16

Dànì edeahgǫ ha

16“Edeahgǫ nı̨dè ts'ǫǫ̀dahwhǫ k'ę̀ę̀ naxègaat'ı̨ welè-le. Dǫ degaı degeetsı̨ı̨ sìı hanì gìgaat'ı̨į̀ adegehɂı̨. Ehkw'ı anaxèehsı̨, t'asìı edegha geèhnǫǫ sìı hòt'a deghàà gıghǫ̀t'ǫ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index