Search form

Matthew 6:17

17Hanìkò naxı̨ edeahgǫ nı̨dè naxıkwìghà sıahłe xè k'enaahde.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index