Search form

Matthew 6:18

18Hanì-ı̨dè edeahgǫǫ sìı hoɂıì dǫ gıgha wègaat'ı̨ ha-le. Nǫ̀htsı̨ naxıtà wègaat'ı̨-le sìı ededı̨ zǫ dǫ naàhtǫ dàaht'ı̨ı̨ sìı wegha wègaat'ı̨ hǫt'e. T'asìı nezı̨ı̨ daahnǫǫ sìı ededı̨ naxıghàyeɂà ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index