Search form

Matthew 6:24

24“Dǫ wı̨ı̨zìı k'àowo nàke gha eghàlaeda ha dìì. K'àowo ı̨łè ghǫneètǫ ha eyıts'ǫ ı̨łè nèlı̨ ha-le, eyıts'ǫ k'àowo ı̨łè k'èı̨t'e ha eyıts'ǫ ı̨łè wek'èı̨t'e ha-le. Nǫ̀htsı̨ eyıts'ǫ sǫǫ̀mba, į̀łah ełèht'eè gıgha eghàlats'eeda ha dìì hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index