Search form

Matthew 6:27

27Ayìıha t'asìı ghǫ nànıahdè? Dǫ wı̨ı̨zìı nànıwo t'à ı̨łè sadzeè deɂǫ̀ǫ̀ edaà adele ha nıìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index