Search form

Matthew 6:29

29Ehkw'ı anaxèehsı̨, k'àowocho Solomon wèdaat'ı̨į̀ nàhtł'ı̨ ts'ı̨ı̨wǫ kò eyı ı̨t'ǫ̀chàa yenahk'e wèdaat'ı̨ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index