Search form

Matthew 6:34

34Eyıt'à satsǫ ghǫ nànıahdè-le, satsǫ wedawheɂǫǫ̀ aahłe. Dzę taàt'eè hoìla łǫ gogha whela hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index