Search form

Matthew 6:8

8Gıxèahɂı̨-le. Nǫ̀htsı̨ Naxıtà t'asìı weahkè kwe ayìı dahwhǫǫ sìı yek'èezǫ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index