Search form

Matthew 6:9

9“Yaahtı nı̨dè dıı hanì yaahtı,

“ ‘Gotà yak'e wheędaa, nıızì degaı ts'edı hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index