Search form

Matthew 7:10

10Eyıts'ǫ łıwe naxeekè nı̨dè asį̀į̀ gòo weghàahtè ha?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index