Search form

Matthew 7:2

2Dànì dǫ sınìyaahtı k'ę̀ę̀ naxısınìyaetı ha hǫt'e. Ayìı ghàà dǫ gısınìyaahtıı sìı eyı weghàà naxısınìyaetı ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index