Search form

Matthew 7:21

21“Dǫ hazǫǫ̀ ‘K'àowo, K'àowo,’ sègedıı sìı Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ k'è goyageedè ha nıìle. Amìı, Setà yak'e whedaa k'èı̨t'ee sìı zǫ goyageedè ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index