Search form

Matthew 7:25

25Yàchǫhoòwo ekò tı łǫ dèè teètł'ı xè kǫ̀ k'e nı̨hts'ı nàtsoo at'ı̨, hanìkò kwe k'e yìetł'aà whetǫǫ gòhtsı̨ t'à eyı kǫ̀ nàgoı̨tł'ı-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index