Search form

Matthew 7:28

28Zezì eyı hazǫǫ̀ hoghàgoehtǫ ghǫ nǫǫt'e ekò dǫ hazǫǫ̀ gıgha enıìyah dìì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index