Search form

Matthew 8:1

Dǫ wekwǫ̀ tàda t'à eyaelı̨ı̨ sìı k'aàt'ıì ajà

1Zezì shìhka gots'ǫ hodàèhtła ekò dǫ łǫ gık'èè k'edè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index