Search form

Matthew 8:12

12Hanìkò Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ ts'ı̨ı̨lı̨ı̨ sìı togoòtł'ò ts'ǫ̀ xàgıdeezhı ha. Ekǫ getse xè sıì gıgha hoìla ha,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index