Search form

Matthew 8:13

13Zezì eghǫǫ-dǫǫ̀ gha k'àowo ts'ǫ̀ hadı, “Hot'eè nekǫ̀ ts'ǫ̀ naı̨tłe, hotıì negha ehkw'ı-ahodıı k'ę̀ę̀ agode ha,” yèhdı. Eyıt'à eyı sadzeè et'ıì wecheekeè wegha k'aàt'ıì agòjà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index