Search form

Matthew 8:19

19Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'èdìı-dǫǫ̀ ı̨łè yets'àèhtła, hadı, “K'àowo, edı̨į̀ anet'ı̨ı̨ sìı nexè ahde ha dehwhǫ,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index