Search form

Matthew 8:26

26Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Naxınì nàtso-le. Dànìghǫ sıì dahjı̨ nǫǫ̀?” gòhdı. Elà yìı nàwo xè nı̨hts'ı eyıts'ǫ taatı̨į̀ whìle aahde gòhdı t'à, ts'èwhı̨į̀ hòɂǫǫ̀ agòjà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index