Search form

Matthew 8:28

Dǫ nàke ı̨nìłı̨ı̨ gıts'ǫ̀-èlı̨ı̨ sìı k'aàt'ıì agejà

28Zezì ı̨nǫ̀ǫ̀ Gadarene gınèk'e tàwheɂe ekò, dǫkw'ǫǫ̀ whelaa gots'ǫ dǫ nàke gıts'ǫ̀ łeèhtła, į̀łah ı̨nìłı̨ı̨ gıts'ǫ̀-èlı̨. Sıì gıts'àhoejı̨ t'à dǫ wı̨ı̨zìı ekǫ aget'ı̨-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index