Search form

Matthew 8:31

31Įnìłı̨ı̨ Zezì ghǫnàdageetì, “Xàgodı̨ı̨zhı ha nı̨dè gogòò yìı ts'ǫ̀ agoı̨le,” gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index