Search form

Matthew 8:33

33Dǫ gogòò k'ègedìı sìı natı̨mǫgeèhde. Gıxè dàgòjàa sìı kǫ̀ta yàgòlaa hazǫǫ̀ dǫ ts'ǫ̀ hagedı, eyıts'ǫ dǫ ı̨nìłı̨ı̨ gıts'ǫ̀-èlı̨ ı̨lèe sìı gıxè dàgòjàa ghǫ dǫ xè gogedo.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index