Search form

Matthew 8:6

6Eghǫǫ-dǫǫ̀ gha k'àowo hadı, “K'àowo, secheekeè wekw'ǫǫ̀ ełaı̨dè xè hòtł'ò eyaelı̨ t'à sıì daı̨ɂa dìì,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index