Search form

Matthew 8:9

9Sı̨ kò segha k'àowo gǫ̀hłı̨ eyıts'ǫ eghǫǫ-dǫǫ̀ gıgha k'àowo ehłı̨. Dǫ ı̨łè ‘Yeè nàątła,’ wèehsı̨ nı̨dè ekǫ nàtła, eyıts'ǫ k'achı̨ ı̨łè ‘Jǫ nàątła,’ wèehsı̨ nı̨dè jǫ nàtła. Secheekeè, ‘Dıı hanele,’ wèehsı̨ nı̨dè hayehɂı̨,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index