Search form

Matthew 9:2

2Dǫ mǫ̀hdaa dǫ wekw'ǫǫ̀ ełaı̨dèe tè k'e whetı̨ı̨ Zezì ts'ǫ̀ geèhchì. Zezì dǫ gınì nàtsoo gok'èezǫ t'à dǫ eyaelı̨ı̨ ts'ǫ̀ hadı, “Àgı̨ą, nehołı̨į̀ neghǫ nahoazha t'à nınà welè,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index