Search form

Matthew 9:24

24Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Naahdè. T'eekoa ełaı̨wo nıìle, ekìı whetı̨ hǫt'e,” gòhdı t'à dǫ gıghaedlò.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index