Search form

Matthew 9:27

Dǫ wedaà goìlee nàke eyıts'ǫ dǫ gode-le k'aàt'ıì agejà

27Zezì eyı gots'ǫ naèhtła ekò dǫ nàke gıdaà goìlee gık'èè łeèhtła, nagıìzeh xè Zezì ts'ǫ̀ hagedı, “K'àowocho Davıd Weza, etegòı̨hɂı̨!” gedı nagıìzeh.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index