Search form

Matthew 9:32

32Eyı dǫ nàke Zezì ts'ǫǫ̀ nałegeèhtła tł'axǫǫ̀ dǫ ı̨nìłı̨ı̨ wets'ǫ̀-èlı̨ t'à gode-le sìı Zezì gà nègeèchì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index